05136087536
خـــانه » ترافيك » رنگهاي ترافيكي

قیمت : تا

مرتب ساری براساس : جدید ترین ها امتیاز قیمت

رنگ سرد ترافيكي اين محصول بر پايه رزين هاي اكريليك ترموپلاست، جهت استفاده در خط كشي و ترسيم علائم افقي ترافيكي، طراحي شده است.
رنگ سرد ترافيكي

7,150 تومان

رنگ سه جزئي سفيد اين محصول بر پايه رزين هاي اكريليك ترموپلاست، جهت استفاده در خط كشي و ترسيم علائم افقي ترافيكي، طراحي شده است.
رنگ سه جزئي سفيد

11,200 تومان